Мягмарцог Эрдэнцогт

Moderator
2019/04/05

Хууль батлагч Хууль зүйн 5н удаагын сайд Ц.Нямдорж, жагсаал сурвалжилж буй UBS тв зураглаач Нийтийн өмчийг хайрлах ухамсар, ёс зүй, хандлага